Sessió 5 de la C4 (16.04.2008)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

  1. Estat dels treballs duts a terme per la Comissió Tècnica per a la redacció del Pla Cartogràfic de CatalunyaS'informa a la Comissió sobre l'estat dels treballs. L'ICC està realitzant un pla d'entrevistes per a la recopilació dels conjunts d'informació geogràfica generats per l'Administració autonòmica i local a Catalunya.S'informa també a la Comissió sobre el desenvolupament de la sessió constituent de la Comissió Tècnica en Geoinformació, creada en la sessió anterior de la Comissió, i celebrada el proppassat dia 10 de març.
  2. "Decreto Sistema Cartográfico Nacional"S'informa a la Comissió sobre el contingut del Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel que es regula el "Sistema Cartográfico Nacional", publicat en el BOE de data 30 de novembre de 2007, així com del recurs contenciós-administratiu interposat contra el mateix per l'Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i President de l'ICC.
  3. Aprovació de normes i estàndards: SPGIC (edicte posterior)S'informa a la Comissió sobre les accions executades per l'ICC en compliment dels articles 42.1 a 42.6 (a.i.) del Decret 398/2006 pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, articles que fan referència a la implementació del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya.La Comissió acorda demanar a la Comissió Tècnica en Geoinformació que li elevi una proposta de normes i estàndards a aprovar per a la determinació de coordenades oficials i la compatibilitat amb el sistema SPGIC.
  4. Informe sobre actuacions i relacions de l'ICC en organismes internacionalsS'informa a la Comissió sobre les actuacions i relacions de l'ICC amb organismes internacionals, exclusivament en l'àmbit dels projectes i activitats en el camp de l'R+D.
  5. Informe sobre les websS'informa a la Comissió sobre les estadístiques d'ús durant 2007 dels llocs web de l'ICC, de la Comissió, del Registre Cartogràfic de Catalunya i de la IDEC, es comenten les tasques realitzades, es donen conclusions i es fan propostes d'avenç, que la Comissió aprova.
  6. Informe anyal del CSIDEC: informe sobre l'estat de les metadadesEs presenta a la Comissió la memòria 2007 del Centre de Suport a l'IDEC, així com el document "The socio-economic impact of the Spatial Data Infrastructure of Catalonia", redactat pel Centre de Política del Sòl i Valuacions de la UPC per encàrrec del Joint Research Center, en el que l'IDEC és jutjat per ulls aliens.La memòria 2007 de l'IDEC conté també un apartat dedicat a les IDE's sectorials: IDE Local (ens locals), IDE PlanUrb (planejaments urbanístics) i IDE Univers (Universitats i Centres de Recerca).
  7. Directiva INSPIRE: situacióS'informa a la Comissió sobre les activitats desenvolupades per l'ICC, a nivell autonòmic, i pel Consejo Superior Geográfico, a nivell estatal, en el marc de la transposició de la Directiva INSPIRE, des del dia 20 de desembre de 2007, data en què es va reunir la Comissió en la seva sessió anterior, fins al dia d'aquesta reunió.La Comissió acorda inscriure's formalment a INSPIRE com a Legal Mandate Organization.
  8. Logo de la ComissióEs presenten a la Comissió sengles propostes de logotip per a la Comissió i el Registre Cartogràfic de Catalunya en coherència amb la política d'imatge corporativa adoptada pel DPTOP i la Comissió els aprova i ratifica l'ús dels mateixos com a imatge corporativa pròpia de la Comissió i del Registre.
  9. Planificació dels treballs de la ComissióEs presenta a la Comissió l'ordre del dia per a la propera sessió, prevista per al mes de juliol. La celebració de la darrera sessió d'enguany està prevista per al mes de desembre.