Sessió 01 de la CT PCC (15.02.2007)

1. Objectius de la Comissió Tècnica

L'objectiu d'aquesta Comissió és la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya. 

2. Estudi sobre la informació geogràfica a Catalunya

Es presenta l'índex d'aquest estudi, un dels 4 documents de base previs a la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya, i un esborrany de calendari per a l'elaboració del mateix. S'informa també de la metodologia que s'emprarà per a la seva realització.