Sessió 07 de la CT PCC (30.06.2008)

1. Full de ruta del Pla Cartogràfic de Catalunya

Es presenta a la Comissió una primera versió del full de ruta per a la redacció i desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya amb un calendari fins al desembre de 2013 i es comenten en detall totes les fites a assolir. 

S'informa a la Comissió que de les 128 entrevistes programades se n'han realitzat 94 (73%) i s'han rebut els formularis complimentats de 48 entitats. 

2. Revisió del catàleg d'informació geogràfica de Catalunya

La Comissió debat en detall la proposta de catàleg presentada en la sessió anterior i procedeix a fer els canvis i les esmenes que considera oportunes. Dels 179 conjunts d'informació geogràfica que la conformen se n'analitzen els 87 primers. La resta seran debatuts en properes sessions.