Sessió 09 de la CT PCC (31.10.2008)

1. Presentació de la versió 3.1 del catàleg de conjunts d'informació geogràfica del Pla Cartogràfic de Catalunya

La Comissió debat detalladament la nova proposta de catàleg analitzant un per un tots els conjunts d'informació geogràfica i procedeix a introduir les esmenes que considera oportunes. Es generarà la versió 3.2 del catàleg que incorporarà tots els acords presos per la Comissió. 

2. Presentació de la versió 1.7 del text normatiu del Pla Cartogràfic de Catalunya

Es presenta a la Comissió la versió 1.7 del text normatiu del Pla, que incorpora tots els acords presos per la Comissió en la reunió anterior. La Comissió es dóna per assabentada. 

3. Planificació dels treballs de la Comissió

En la propera sessió, programada per al 25 de novembre, la Comissió continuarà treballant en l'elaboració del text normatiu i del catàleg del Pla.