Sessió 10 de la CT PCC (25.11.2008)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#9)

La Comissió aprova l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda entre els seus membres amb anterioritat a la sessió, per la qual cosa es procedirà a la seva signatura. 

2. Revisió de la versió 1.8 del text normatiu del Pla Cartogràfic de Catalunya

La Comissió analitza la versió 1.8 del text normatiu del Pla, debat tots els articles i pren un seguit d'acords que donaran peu a una nova versió d'aquest text. 

3. Revisió de la versió 3.2 del catàleg de conjunts d'informació geogràfica del Pla Cartogràfic de Catalunya

La Comissió analitza la versió 3.2 del catàleg, que conté 110 conjunts d'informació geogràfica, debat tots els canvis introduïts i pren un seguit d'acords que donaran peu a una nova versió del catàleg. 

4. Consulta institucional: anàlisi de les esmenes a l'avantprojecte del Pla Cartogràfic de Catalunya

S'informa a la Comissió dels organismes que, fins a la data, han respost a la consulta. 

5. Planificació dels treballs de la Comissió

S'informa a la Comissió del calendari i continguts temptatius de les tres sessions programades per a 2009.