Sessió 11 del GT Xarxa de Camins (15.09.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#10)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior (#10).

2. Presentació de la proposta d’especificacions tècniques

Es debat sobre la proposta de plec d’especificacions tècniques de la xarxa de camins, tramesa als membres del grup el proppassat 28 de juliol, per a la seva anàlisi i esmena.

S’acorda que es prepararà una nova versió del document en la que es reflectiran clarament les qüestions debatudes en la sessió d’avui, que serà lliurada a tots els membres del grup en el termini aproximat d’una setmana per a què tothom pugui dir la seva abans de la propera sessió de treball, en un termini aproximat de dues setmanes.

3. Planificació dels treballs del GT

S’acorda realitzar la propera sessió de treball el dia 27 d’octubre amb l’objectiu de tancar les especificacions tècniques.