Sessió 14 del GT Xarxa de Camins (23.11.2017)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#13)

S’aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Espai Confluence per al Grup de Treball de la Xarxa de Camins

L'ICGC presenta la plataforma Confluente, espai de treball col·laboratiu per als membres del GT.

3. Presentació de resultats de les proves pilot / de concepte

La Diputació de Lleida presenta, sobre el visualizador SITMUN, els resultats de la prova pilot realizada a Linyola, i els valora com a molt positius.

4. Aprovació de les especificacions actuals

S'acorda que, malgrat el GT és conscient de què l'actual classificació funcional de camins és susceptible de millora, presentar a aprovació de la CT1 l'actual versió de les especificacions tècniques, a l'espera de dur a la pràctica casos reals amb prou quòrum dels agents implicats per a què els resultats siguin d'utilitat.

5. Planificació dels treballs per a 2018

Es manté vigent la planificació de treballs per a 2018 presentada en l'anterior sessió de treball.