GT Especificacions

Grup de Treball per a la redacció d’Especificacions tècniques

Activitats

Funcions

 • Elaboració de les especificacions tècniques que la Comissió Tècnica consideri oportunes i, concretament, té l'encàrrec de redactar les de la cartografia topogràfica a escales 1:500 i 1:1.000/1:2.000.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):
   • Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia
   • Àrea de Geodèsia
   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
   • Àrea de Mapa Urbà i Fotogrametria
   • Unitat de Geodèsia
   • Unitat Mapa Urbà de Catalunya
   • Àrea de Mapa Urbà i Fotogrametria, Qualitat
  • Direcció General d'Urbanisme
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Diputació de Barcelona
 • Diputació de Girona
 • Diputació de Lleida
 • Diputació de Tarragona
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament de Girona
 • Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
 • Ajuntament de Llinars del Vallès
 • Ajuntament de Reus
 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 • Ajuntament de Tarragona