Coberta física i biològica de la superfície de la terra, incloses les superfícies artificials, les zones agràries, els boscos, les zones naturals o seminaturals, les àrees humides i les làmines d’aigua.