Distribució de les espècies

Distribució geogràfica de les especies animals i vegetals referides a una quadrícula, regió, unitat administrativa o altre tipus d’unitat analítica.