Inclou les localitzacions dels centres d’activitats marítimes de Catalunya (centres nàutics, acadèmies nàutiques, centres d’immersió).

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: afers-maritims
  • Grup: III-9
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 5 anys