Inclou la delimitació de les concessions corresponents als esculls artificials del litoral de Catalunya, la localització d’esculls artificials, les zones d’enfonsament de vaixells i la delimitació de reserves d’interès pesquer.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: proteccio-litoral
  • Grup: III-9
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 5 anys