Noms de zones, regions, localitats, ciutats, perifèries, poblacions o assentaments, o qualsevol tret geogràfic o topogràfic d’interès públic o històric.