Naturalesa, gènesi, localització, extensió i distribució de concentracions naturals de minerals d’interès econòmic potencial o provat.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: recursos-miners
  • Grup: III-21
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Empresa i Treball
  • Entitat responsable: Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
  • Accés: Parcialment públic
  • Periodicitat d'actualització: 2 anys