Zones dotades de condicions ecològiques relativament homogènies amb unes característiques comunes.