Localització i característiques dels equipaments i serveis d'utilitat pública de l'administració de la Generalitat i dels Ens locals. Inclou tots els equipaments vinculats a activitats humanes d’interès públic, social o comunitari dels àmbits docent, esportiu, sanitari, assistencial, cultural, religiós i de serveis tècnics de l’administració.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: organismes-equipaments
 • Grup: III-6
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departament responsable: Presidència
 • Entitats responsables:
  • Subdirecció General d'Atenció Ciutadana
  • Ens locals
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: 1 any