Sistemes de coordenades de referència

Sistemes per a referenciar de forma unívoca la informació espacial en l’espai com una sèrie de coordenades (x, y, z) i/o latitud i longitud i altura, basant-se en un punt de referència geodèsic horitzontal i vertical.