Delimitació de les zones potencialment inundables per a diferents períodes de retorn de les principals lleres del districte de conca fluvial de Catalunya. S'identifiquen zones d'alta probabilitat d’inundació, zones de probabilitat mitjana i zones de baixa probabilitat o escenaris d’esdeveniments extrems. Inclou també la delimitació de la zona que ocupa la màxima crescuda ordinària. Associat al pla INUNCAT.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: perill-inundacio
  • Grup: III-12
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 6 anys