Plans de protecció civil municipal

Informació sobre planificació municipal dels riscos de protecció civil: plans de protecció civil municipals, obligacions de planificació i vigència de les planificacions.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: planificacio-municipal-riscos
 • Grup: III-12
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departament responsable: Interior
 • Entitats responsables:
  • Direcció General de Protecció Civil
  • Ens locals
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: 1 any