Sessió 9 de la CT3 (08.07.2015)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#8)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Activitats de la Comissió Tècnica: Seguiment/generació propostes COPERNICUS/HORIZON 2020

Es recorda als assistents que el Sentinel-1 va ser llançat la primavera de 2014. Aquest és una satèl·lit radar, del qual va es va aportar documentació informació, a la passada reunió d’aquesta Comissió, sobre com visualitzar i descarregar la informació capturada, i recorda la gratuïtat d’aquesta informació.

El Sentinel-2, va ser llançat a l’espai la nit del 22 al 23 de juny de 2015. Satèl·lit òptic d’alta i mitja resolució, de gran importància en la geociències. Captura informació en el camp del visible i l’infraroig. La seva resolució és de 10-20 m amb un footprint de 290 km. D’aquest satèl·lit comença a haver-hi les primeres imatges, les quals ja estan calibrades. Se seguirà la mateixa política de dades que pel Sentinel-1, és a dir, visualització i descàrrega des del mateix portal. Quan estiguin operatius els dos Sentinel-2 previstos (el 2A, llançat el 2015 i el 2B, previst pel 2016) es disposarà d’una cobertura completa cada 5 dies.

S’aporta la visualització d’un vídeo de l’Agència Espacial Europea (ESA) sobre el Sentinel-2A i  informació sobre diferents workshops, que se celebraran a la seu de l’ESA a Frascati (Itàlia) i que són gratuïts.

3. Activitats relacionades amb Copernicus per part dels membres de la Comissió: Àrea Metropolitana de Barcelona

El Pla d’Actuació Metropolita (PAM) 2011-2015 es basa en 5 eixos principals: Administració I territori, Transport i Mobilitat, Medi Ambient, Desenvolupament econòmic i Planificació estratègica.

4. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa de la sessió prevista de la comissió per a l’any 2015, i que se celebraran el mes de desembre (sessió núm. 10). Planteja que en aquesta reunió del desembre es comenci a parlar de les possibles aplicacions de les imatges Sentinel i fer-ne difusió a altres organitzacions.