Sessió 5 del GT MCSC (17.06.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#4)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació del diccionari de cobertes del sòl i de les composicions RGB i codificacions de les diferents classes

S’aprova el diccionari de cobertes del sòl en la seva versió actual v1.5 i les introduccions redactades per a cada una de les categories.

S'aprova la composició RGB de les 41 categories.

S'aprova la codificació per a cada una de les categories i atributs.

3. Aprovació del model de dades i requeriments de qualitat

S’aproven el model vector flexible i el model ràster presentats.

S'aproven els elements i requisits de qualitat per al nou MCSC.

4. Aportacions metodològiques. Comentaris i planificació

S'acorda explorar les possibilitats d'incloure processos automàtics de detecció i classificació en l'actualització del nou MCSC.

5. Planificació dels treballs del GT

Es convocarà una reunió del GT quan s'hagi pogut integrar tota la informació dins el model de plec d'especificacions de la C4. L'objectiu seria aconseguir-ho al mes de setembre.