Sessió 9 del GT RCC (20.06.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 8)

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Cartografia urbana. Estat de la inscripció al RCC i Convenis de delegació de les actualitzacions de la cartografia.

S’acordaque els ajuntaments facin una planificació d’adequar la cartografia urbana v2.1.5 a v2.2 per a la propera reunió i que es reflexioni internament en cada organisme al respecte.

3. Cartografia temàtica. Procediment d’oficialització de les actualitzacions d’informació.

S’acorda treballar en un protocol per a poder-lo aprovar en la propera reunió d’aquest GT.

4. Planificació dels treballs del GT

S’informa que la data prevista per a la propera reunió d’aquest GT és la del 20 d’octubre de 2016.

El DARP i la DGOTU passaran una relació del ritme d’actualització de cada un dels seus datasets.