CT3: Copernicus

Comissió Tècnica (CT) per al Programa Europeu d'Observació de la Terra Copernicus

Activitats

Funcions

 • Estudiar, analitzar i debatre els documents (especificacions, requeriments tècnics i operacionals de les infraestructures i actius regionals i locals de suport) elaborats per la Comissió Europea, l'Agència Espacial Europea o l'Agència Europea del Medi Ambient, entre altres actors responsables de la implementació i explotació de Copernicus.
 • Donar suport al teixit català productor de dades, generador de valor afegit i usuari de l’observació de la Terra sobre les especificacions i oportunitats que ofereix Copernicus i les aportacions que s’hi poden fer.
 • Mantenir converses i realitzar consultes a tots els actors rellevants en l'àmbit de l’observació de la Terra i de Copernicus.
 • Anàlisi de l'impacte de les polítiques de dades de Copernicus i dels productes i serveis que se’n derivin en els conjunts de dades que configuren el Pla Cartogràfic de Catalunya.
 • Coordinar i donar suport a les eines de transferència de coneixement i comunicació del programa Copernicus i altres programes internacionals i nacionals que li donin cobertura i amplitud.
 • Donar suport a una millor utilització de les dades de Copernicus per part de l’administració catalana.
 • Analitzar la possibilitat d'estendre els conceptes de Copernicus a nivell de l'administració local.
 • Analitzar i dissenyar possibles aportacions en forma d’actius o infraestructures de suport per a un millor desplegament i aprofitament a escala local i regional de Copernicus.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):
   • Direcció
   • Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia
   • Subdirecció General de Serveis
   • Àrea del Centre de Suport al PCOT
   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
   • Unitat de Suport a la legalitat
  • Direcció General de Politiques Ambientals i Medi Natural
  • Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
  • Servei Meteorològic de Catalunya
 • Departament d'Interior:
  • Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
  • Direcció General de Protecció Civil
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
  • Direcció de Serveis, Àrea TIC
 • Àrea Metropolitana de Catalunya

Grups de treball relacionats