CT4: Geologia i Geofísica

Comissió Tècnica (CT) de Geologia i Geofísica

Activitats

Funcions

 • Elaborar i proposar criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs geològics, geofísics i geotècnics que es portin a terme a Catalunya.
 • Proposar les normes i els estàndards que es considerin adequats per a l’execució de les activitats en els àmbits de la Geologia i la Geofísica i disciplines relacionades, com les ciències del sòl i l’edafologia, la sismologia, l’enginyeria geològica i la geotècnia.
 • Proposar les mesures necessàries per a evitar la duplicitat de tasques.
 • Elaborar propostes per a la nomenclatura i simbologia que cal utilitzar en la cartografia geotemàtica que incorpori informació de tipus geològic, edafològic o, en general, geotemàtic.
 • Proposar les mesures que es considerin necessàries per tal que les normes, la nomenclatura i la simbologia aprovades per la C4 siguin adoptades pel màxim nombre possible d’organismes amb l’objectiu d’impulsar la uniformitat de criteris de representació cartogràfica.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):
   • Direcció
   • Subdirecció General d'Enginyeria i Recursos Geològics
   • Subdirecció General de Geologia Regional i Geofísica
   • Subdirecció General de Serveis
   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
   • Àrea de Geofísica
   • Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics
   • Àrea de Recursos Geològics
   • Unitat de Suport a la legalitat
  • Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre
  • Direcció General d'Urbanisme
  • Agència Catalana de l'Aigua
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
  • Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
 • Departament d'Empresa i Coneixement:
  • Direcció General de Mines i Seguretat Industrial
 • Departament d'Interior:
  • Direcció General de Protecció Civil
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament de Tremp: Projecte Geoparc Conca de Tremp Montsec
 • Universitat de Barcelona: Facultat de Geologia, Departament de Geodinàmica i Geofísica
 • Universitat Autònoma de Barcelona: Facultat de Ciències, Departament de Geologia
 • Universitat de Girona: Departament de Ciències Ambientals
 • Universitat de Lleida: ETSEA, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
 • Universitat Politècnica de Catalunya: ETSECCPB, Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica
 • Universitat Politècnica de Catalunya: EPSEM, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC
 • Institut d'Estudis Catalans
 • Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs: Delegació de Catalunya

Grups de treball relacionats