GT COPCAT

Grup de Treball COPCAT

Activitats

Funcions

 • Elaborar propostes a presentar en les crides COPERNICUS/HORIZON 2020.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):
   • Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia
   • Àrea del Centre de Suport al PCOT
   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
   • Unitat de Suport a la legalitat
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
  • Direcció General de Desenvolupament Rural
  • Direcció General de Forests
 • Departament d'Empresa i Coneixement:
  • Institut Català de l'Energia (ICAEN)
 • Àrea Metropolitana de Barcelona