GT Cartografia Marina

Grup de Treball per a l'elaboració d'especificacions tècniques de cartografia marina

Activitats

Funcions

 • Definició dels models de dades i l’elaboració d'especificacions tècniques de cartografia marina, de manera que incorporin la informació requerida pels diferents organismes interessats, que serveixin com a model d’intercanvi de dades i que tinguin en compte els estàndards existents o en fase de definició.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):
   • Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia
   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
   • Unitat de Suport a la legalitat
  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Subdirecció General de Coordinació i Seguimient dels Programes d'Habitatge
  • Servei de Gestió del Litoral
  • Agència Catalana de l'Aigua
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
  • Direcció de Serveis
  • Direcció General de Pesca i Afers Marítims
  • Forestal Catalana, S.A.
 • Universitat de Barcelona
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Autoritat Portuària de Barcelona
 • Diputació de Girona
 • Centre Superior d'Investigations Científiques (CSIC): Centre d'Estudis Avançats de Blanes
 • Sector privat: Tecnoambiente