GT Mapa d'Hàbitats Terrestres

Grup de Treball per a l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa d'Hàbitats Terrestres de Catalunya

Activitats

Funcions

 • Elaborar les especificacions tècniques del Mapa d'Hàbitats Terrestres de Catalunya.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):
   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
  • Direcció General d'Urbanisme
  • Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
  • Direcció de Serveis
  • Direcció General dels Agents Rurals
  • Direcció General de Forests
  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Servei de Gestió Forestal
 • Diputació de Barcelona
 • Diputació de Girona
 • Universitat de Barcelona: IRBIO
 • Barcelona Regional
 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
 • Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
 • Museu de Ciències Naturals de Granollers