GT Riscos Geològics i Sismologia

Grup de Treball de Riscos Geològics i Sismologia

Activitats

Funcions

 • Elaborar i proposar criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs relacionats amb riscos geològics i sismologia que es portin a terme a Catalunya.
 • Proposar les normes i els estàndards que es considerin adequats per a l'execució de les activitats en els àmbits dels riscos geològics i sismologia, i disciplines relacionades.
 • Elaborar propostes per a la nomenclatura i simbologia que cal utilitzar en la cartografia de riscos geològics i sismologia que incorpori informació de tipus geològic o, en general, geotemàtic.
 • Impulsar la uniformitat de criteris de representació cartogràfica en matèria de riscos geològics i sismologia.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):
   • Subdirecció General d'Enginyeria i Recursos Geològics
   • Subdirecció General de Geologia Regional i Geofísica
   • Àrea de Geofísica
   • Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics
   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
   • Unitat de Geologia Regional, Sistema d'Informació de Riscos Geològics (SIRG)
   • Unitat de Predicció d'Allaus
   • Unitat de Prevenció de Riscos Geològics
   • Unitat de Sismologia, Risc Sísmic
  • Direcció General d'Urbanisme
 • Departament d'Interior:
  • Direcció General de Protecció Civil
 • Ajuntament de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya: ETSECCPB, Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Lleida: ETSEA, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
 • Centre Internacional d'Investigacions en Recursos Costaners
 • Sector privat: Geoter-Fugro