Aspectes geogràfics de caràcter meteorològic

Condicions meteorològiques i les seves mesures: precipitacions, temperatures, evapotranspiració, velocitat i direcció del vent.