Condicions atmosfèriques

Condicions físiques de l’atmosfera. Inclou dades espacials basades en mesures, models o en una combinació d’ambdós, així com els llocs de mesura.