Isòbates amb equidistància d’1 m (inclosa la línia de la costa, cota zero), de l’àmbit comprès entre la línia de costa i el límit exterior del polígon format per la intersecció del límit d’aigües costaneres, els espais naturals protegits de competència de la Generalitat i la isòbata -50 m.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: batimetria
 • Grup: II-1
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departaments responsables:
  • Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • Entitats responsables:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible
  • Ens locals
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: 5 anys