Informació geològica de les zones residencials i industrials que incorpora coneixement sobre l’estructura geològica del subsol urbà, amb especial èmfasi en la relació entre medi geològic i activitat antròpica.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: geologia-urbana
  • Grup: II-4
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 10 anys