Xarxes i registres de control del medi hidrològic

Dades de qualitat i quantitat de l'aigua de les diferents xarxes de control de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del programa de seguiment i control de les masses d'aigua: embassaments, aforaments, pluviòmetres, piezòmetres, qualitat de les aigües superficials, qualitat de les aigües subterrànies i qualitat de les aigües litorals. Inclou la localització de les xarxes i dels punts de control.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: control-medi-hidrologic
  • Grup: III-7
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 6 anys