Representació cartogràfica de la situació, el perímetre i la informació referent als drets miners. S’hi representen els drets miners d’acord amb la Secció de la Llei de mines a la qual pertanyen: Secció A) autoritzacions d’explotació vigents; Secció B) perímetres de protecció vigents i caducats, així com les captacions d’aigua mineral i termal; Seccions C) i D) drets miners –permisos d’investigació i concessions d’explotació– vigents, caducats i en tràmit. Permet consultar la localització i les dades públiques dels drets miners.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: cadastre-miner
  • Grup: III-8
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Empresa i Treball
  • Entitat responsable: Direcció General d'Indústria
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: Contínua