Censos municipals d’activitats productives i industrials

Censos d'activitats en el qual es prenen en consideració les afeccions que sobre el medi ambient i les persones poden tenir les activitats desenvolupades.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: cens-activitats-productives
  • Grup: III-8
  • Administració responsable: Administració Local de Catalunya
  • Departament responsable: -
  • Entitat responsable: Ens locals
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 1 any