Propietat funcional de l’entorn que permet, facilita o assegura els moviments de desplaçament, de distribució i de colonització dels elements ecològics.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: connectivitat-ecologica
  • Grup: I-9
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitats responsables: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 5 anys