Figura de protecció que deriva del reglament de la planificació hidrològica.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: reserves-naturals-fluvials
  • Grup: I-9
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 6 anys