Inventari, localització i descripció de les zones humides identificables sobre el territori com a entitats ecosistèmiques funcionals diferenciades del medi envoltant.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: zones-humides
  • Grup: I-9
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 5 anys