Nomenclàtor de Toponímia Major de Catalunya

Conjunt de topònims oficialitzats i que, d'acord amb la Resolució 563/V del Parlament de Catalunya, de 7 de maig de 1998, ha de ser una obra de referència per a l'edició de cartografia, retolació, guies de viatge i altres productes informatius. És una obra de cobertura total de Catalunya i d'actualització continuada.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: nomenclator-oficial
 • Grup: I-3
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departaments responsables:
  • Cultura
  • Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Presidència
  • Economia i Hisenda
 • Entitat responsable: Comissió de Toponímia de Catalunya
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: 1 any