El Cadastre immobiliari és un registre administratiu depenent del Ministeri d'Hisenda en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. Està regulat pel Text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, la inscripció en el mateix és obligatòria i gratuïta, característiques que el diferencien del Registre de la Propietat.

Conjunt d'informació competència de l'Estat. Consta en el PCC a títol informatiu; no té cap potestat normativa.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: -
  • Grup: I-6
  • Administració responsable: Administració General de l'Estat
  • Departament responsable: -
  • Entitat responsable: Direcció General del Cadastre
  • Accés: Parcialment públic
  • Periodicitat d'actualització: -