Recursos energètics: hidrocarburs, energia hidroelèctrica, bioenergia, energia solar i eòlica, etc., incloent-hi, quan sigui procedent, la informació de profunditat i altura del volum dels recursos.