Àrea geogràfica caracteritzada per una flora i fauna pròpies, sovint relacionades també amb les característiques climàtiques del territori. Inclou les definicions a nivell europeu (lligat a la Directiva Hàbitats) i a nivell català.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: zones-biogeografiques
  • Grup: III-17
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 5 anys