Inclou:

  • Estadístiques generals sobre salut (mortalitat, esperança de vida, morbidesa).
  • Estadístiques de patologies i distribució geogràfica i per grups de població.
  • Dades per a avaluar la qualitat dels serveis sanitaris: distribució espacial i indicadors de qualitat dels serveis de salut.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: estadistiques-mediques
  • Grup: III-5
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Salut
  • Entitat responsable: -
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 1 any