Localització i característiques de la xarxa d'abastament d'aigua (xarxa de subministrament en alta Ter-Llobregat, xarxes d'abastament en alta supramunicipals i xarxes de subministrament en baixa municipals). Els sistemes d'abastament inclouen les cobertures de captacions subterrànies i superficials, bombaments, dipòsits, desinfeccions, estacions de tractament d'aigua potable i conduccions. També inclou el Registre d'Aigües.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: xarxa-abastament-aigua
 • Grup: III-6
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • Entitats responsables:
  • Agència Catalana de l'Aigua
  • Aigües Ter-Llobregat
  • Ens locals
 • Accés: No públic / Parcialment públic
 • Periodicitat d'actualització: 1 any