Localització i característiques de la xarxa d'oleoductes i gasoductes. Inclou:

  • Xarxa de distribució.
  • Àrees extractives i d'emmagatzematge.
  • Infraestructures energètiques.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: xarxa-oleoductes-gasoductes
  • Grup: III-6
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Empresa i Treball
  • Entitat responsable: Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
  • Accés: No públic
  • Periodicitat d'actualització: 2 anys