Sòl i subsol, caracteritzats segons la seva profunditat, textura, estructura i contingut de partícules i material orgànic, pedregositat, erosió i, quan sigui procedent, pendent mitjà i capacitat estimada d’emmagatzematge d’aigua.