Delimitació del domini públic ferroviari

Domini públic ferroviari i zones de protecció de les vies fèrries de titularitat de la Generalitat de Catalunya i dels Ens locals.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: domini-public-ferroviari
 • Grup: I-4
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
 • Entitats responsables:
  • Direcció General de Transports i Mobilitat
  • Ens locals
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: Segons publicació de canvis al DOGC