Termenal del domini públic marítim-terrestre i zones de servitud

Xarxes Límit del domini públic marítimo-terrestre i de la línia de la ribera de mar. Inclou les seves zones de servitud: servitud de protecció, servitud de trànsit i servitud d'accés al mar i la localització de les fites.

Conjunt d'informació competència de l'Estat. Consta en el PCC a títol informatiu; no té cap potestat normativa.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: domini-public-maritimterrestre
  • Grup: I-4
  • Administracions responsables: Administració General de l'Estat + Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Entitat responsable: Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: Segons publicació de canvis al BOE