Conjunt d'informació que recull la localització i les característiques d'aquest subconjunt d'edificacions aïllades, que per la seva particularitat mereixen un tractament diferenciat. Per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui recuperar i preservar, per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials, cal que estiguin incloses en un catàleg específic de planejament urbanístic.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: masies
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Entitats responsables:
    • Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
    • Ens locals
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 3 anys