Xarxa d’infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries, aeroportuàries, logístiques, fluvials, per cable, ciclistes, turístiques, pedestres i nodals. Inclou la localització i el traçat de cadascuna de les xarxes; els elements associats i les seves característiques; la titularitat, la nomenclatura, la tipologia, les classificacions, l’ús i els plans que les regulen.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: infraestructures-transport
 • Grup: I-7
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
 • Entitats responsables:
  • Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
  • Ens locals
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: 1 any